ΝΕΑ

ART DIRECTION, DEVELOPMENT, WEB DESIGN

mέta website


Ας φανταστούμε τον κόσμο εκ νέου

BRANDING, EXHIBITION, ILLUSTRATION, VIDEO

JCP Another Nature


Μια «άλλη» οικολογία

BRANDING, PACKAGING, CORPORATE IDENTITY, WEB DESIGN

Samba Rebranding


​Ποιότητα & Εξέλιξη

BRANDING, ILLUSTRATION, TYPOGRAPHY, CORPORATE IDENTITY

Ctrlzak Rebranding


​Μια Μεταμόρφωση

ADVERTISING, BRANDING, INDUSTRIAL DESIGN, CORPORATE IDENTITY

Green Panda


RRRECYCLE!

BRANDING, ENVIRONMENTAL DESIGN, INDUSTRIAL DESIGN, INSTALLATION

Pow box Branding


Fitness Boxing Club


Susami

SUSAMI TAHINI & KULURI ARE NOT
JAPANESE WORDS

ILLUSTRATION

SolidarityNow


Εικονογραφώντας αξίες

PACKAGING

Callicounis Remedy


Η ανεκτίμητη μέλισσα


Susami

SOMETIMES SMOOTH IS COOLER THAN COOL

INDUSTRIAL DESIGN, INSTALLATION, SCULPTURE

Powman


Ο Σκεπτόμενος Πυγμάχος

EXHIBITION, POSTER, PRINT, VISUAL ART, CORPORATE IDENTITY

AB6 Athens Biennale: ANTI


Do Not Resist