ΝΕΑ

BRANDING, PACKAGING

Vissino Cherry Liqueur


Σε πνεύμα Art Nouveau

ART DIRECTION, DEVELOPMENT, WEB DESIGN

mέta website


Ας φανταστούμε τον κόσμο εκ νέου

BRANDING, EXHIBITION, ILLUSTRATION, VIDEO

JCP Another Nature


Μια «άλλη» οικολογία

BRANDING, ILLUSTRATION, TYPOGRAPHY, CORPORATE IDENTITY

Ctrlzak Rebranding


​Μια Μεταμόρφωση

ADVERTISING, BRANDING, INDUSTRIAL DESIGN, CORPORATE IDENTITY

Green Panda


RRRECYCLE!

BRANDING, ENVIRONMENTAL DESIGN, INDUSTRIAL DESIGN, INSTALLATION

Pow box Branding


Fitness Boxing Club


Susami

SUSAMI TAHINI & KULURI ARE NOT
JAPANESE WORDS

BRANDING, PACKAGING, CORPORATE IDENTITY, WEB DESIGN

Samba Rebranding


​Ποιότητα & Εξέλιξη

ILLUSTRATION

SolidarityNow


Εικονογραφώντας αξίες


Susami

SOMETIMES SMOOTH IS COOLER THAN COOL

PACKAGING

Callicounis Remedy


Η ανεκτίμητη μέλισσα

INDUSTRIAL DESIGN, INSTALLATION, SCULPTURE

Powman


Ο Σκεπτόμενος Πυγμάχος